Schagen Coaching Supervisie en Training
Home Kennismaken Begeleidingsvormen Opvoedingsondersteuning Coachen van kinderen/jongeren Tarieven Contact Opdrachtgevers
Omgaan met Pubers is een informatieve en praktische oudercursus waar in zes bijeenkomsten vaardigheden worden geoefend om anders om te gaan met leuk en lastig gedrag van een (pre) puber. Op een positieve manier wordt ingegaan op de lastige momenten waar ouders van een puber mee te maken kunnen krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn : - lichamelijke veranderingen in de puberteit                                                                                                - praten en onderhandelen met de puber - grenzen te stellen. Onderdeel van de cursus is ervaringen uitwisselen met andere ouders. Naast de vaste onderwerpen worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt en ondersteund  door audio-visueel materiaal.. Voor ouders van kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool is deze cursus ook geschikt. Op deze leeftijd zie je vaak de pre-puberteit al beginnen.
Cursus Beter omgaan met pubers
Marjon Schagen | T. 0104613164 | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |