Schagen Coaching Supervisie en Training
Vanaf 2003 heb ik, na het afronden van de VO-opleiding Supervisie en Coaching, mijn baan als manager gecombineerd met het coachen en geven van supervisie. Ik merkte dat het geven van begeleiding en ondersteuning, in welke vorm dan ook, mij erg aansprak. Daarom heb ik in de loop van de jaren allerlei opleidingen en cursussen in dit kader gevolgd. Veel heb ik opgestoken van de cursussen oplossingsgerichte gespreksvoering en oplossingsgericht werken met kinderen en jongeren. Naast bovenstaande opleidingen heb ik een opleiding tot mediator gevolgd. In mijn werk heb ik gemerkt dat mijn kracht onder andere ligt in begeleiding door supervisie, training of coaching. Door allereerst te luisteren en verder mee te denken over de juiste strategieën, doorvragen over waarom zaken goed of niet goed gaan en mensen stimuleren ervaringen te delen opdat ze tot een beter inzicht komen. Daarbij dient een uitgangspunt te zijn dat zo nu en dan confrontaties niet te vermijden zijn. Ik vind het bijzonder dat ik aan deze processen deel kan nemen en ze kan sturen. Uiteraard vindt dit plaats in zowel individuele gesprekken als ook in groepsbijeenkomsten. Een mooi prentenboek dat ik altijdvan toepassing vind op bovenstaande zoektocht is het eerste gedeelte van het boek “We gaan op berenjacht” van Helen Oxenbury: “Soms moet je er dwars doorheen!”
Kennismaken vervolg
Marjon Schagen | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |