Schagen Coaching Supervisie en Training
Home Kennismaken Begeleidingsvormen Opvoedingsondersteuning Coachen van kinderen/jongeren Tarieven Contact Opdrachtgevers
Vanaf 1981 heb ik gewerkt met kinderen en hun ouders. Allereerst in de kinderpsychiatrie, waar ik net als ouders soms worstelde met gedrag van kinderen die naast hun psychiatrische diagnose ook gewoon het ‘gezonde gedrag’ lieten zien. Dat ze net als ieder ander kind uitprobeerden, zich afzetten, grenzen gingen verleggen, je in de maling namen, etc. Daarna ben ik leidinggevende geweest in kinderopvang en peuterspeelzalen. Ik ben toen vaak benaderd door leidsters en ouders met diverse vragen. “Mijn peuter kan niet delen” , “Mijn dochtertje weigert te eten”........... In 1996 en 1998 kreeg ik zelf een kinderen. En zeker toen ik zelf ouder was geworden begreep ik hoe lastig opvoeden soms kan zijn. Overal beslissingen over moeten nemen. Soms was het eenvoudig: jasje aan of niet, TV kijken of spelletje doen, maar ook betrof het wel wat ingewikkelde kwesties. Waarschuwen of verbieden of ze zelf laten ervaren dat..... De vragen die ik zelf had,de behoefte om hier over met anderen te praten en bovengenoemde ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik de overstap heb gemaakt naar de opvoedingsondersteuning. Bij het opvoedsteunpunt waar ik lang gewerkt heb, heb ik met veel ouders gesproken, ze kunnen ondersteunen, begeleiden en soms ook doorverwezen. Dit zet ik graag voort. Ouders en andere opvoeders kunnen bij mij terecht met vragen en informatie over de opvoeding van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit door middel van een pedagogisch advies gesprek. Klik hier voor meer informatie. Daarnaast geef ik opvoedingsondersteuning door middel van cursussen en themabijeenkomsten
Opvoedingsondersteuning
Marjon Schagen | T. 0104613164 | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |
Opvoedingsondersteuning