Schagen Coaching Supervisie en Training
De methode ‘Kids’ Skills’ is een speelse en praktische behandeling voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen geconfronteerd worden. Centraal staat dat praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. De methode nodigt het kind zelf uit om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen. Beide methodes richten zich op : - wat er nu is - wat er in de toekomst wenselijk is - de uitzonderingen op het probleem onderzoeken en uitvergroten - het krijgen van invloed in plaats van controle - voordelen van de gewenste situatie helder krijgen - herkennen en gebruikmaken van de aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten - acties, in de vorm van kleine stappen, op weg naar het gewenste doel. - succes vieren
Kids’ Skills
Kids Skills Mission Possible
Marjon Schagen | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |