Schagen Coaching Supervisie en Training
De methode 'Mission possible' is een persoonlijke benadering voor jongeren. Het bestaat uit elf stappen of taken die jongeren kunnen helpen doelen te stellen en deze ook echt te realiseren. Het leert lastige dingen toegankelijk te maken door gebruik te maken van de eigen sterke punten en leren samen te werken. En …erg belangrijk, het is een mogelijkheid voor de jongere om zelf expert te worden en zo de regie in eigen hand te nemen en te houden. Beide methodes richten zich op : - wat er nu is - wat er in de toekomst wenselijk is - de uitzonderingen op het probleem onderzoeken en uitvergroten - het krijgen van invloed in plaats van controle - voordelen van de gewenste situatie helder krijgen - herkennen en gebruikmaken van de aanwezige hulpbronnen en kwaliteiten - acties, in de vorm van kleine stappen, op weg naar het gewenste doel. - succes vieren
Mission Possible
Kids Skills Mission Possible
Marjon Schagen | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |