Schagen Coaching Supervisie en Training
Als groepsleidster en later als moeder ben ik het vaak tegen gekomen. Kleine of wat grotere problemen waar kinderen mee te maken krijgen. Het enige wat ik wilde is het oplossen, het goed maken, zeggen hoe ze het aan moeten pakken. Een denkfout die ik regelmatig maakte is dat wat ik als een probleem zag, vaak niet door het kind zo werd ervaren. Dus de last die ik ervan had, had iets met mij te maken en leefde niet bij het kind. En vaak werden mijn uitstekende adviezen vriendelijk terzijde gelegd. Veranderen lukt pas als er de wil is om te veranderen, als er voor het kind of de jongere een duidelijk doel is, iets wat ook echt een voordeel oplevert . Dit is ook de basis voor mij om met kinderen aan de slag te gaan. Tijdens de basisopleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering ben ik in contact gekomen met de methodes “Kids’ Skills” en “Mission Possible”. Het zijn methodieken die gebaseerd zijn op het gedachtegoed van het oplossingsgerichte denken. Ik ben geschoold in beide methodieken. Ik kan samen met kinderen en jongeren aan de slag middels de een van deze persoonlijke ontwikkelprogramma’s. Kids’ Skills is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Mission Possible voor jongeren vanaf 12 jaar.
Coachen van kinderen en jongeren
Marjon Schagen | M. 0650260933 | marjon@coaching-supervisie.nl |